Ψησταριά Modern Style MM3 - Μισή

Ψησταριά MM3 - Μισή

Η κατασκευή αποτελείται από προκατασκευασμένο μπετόν στο φυσικό χρώμα του μπετού

Διαστάσεις:

 • M4 84
  • W1: 70 cm.
  • W2: 84 cm.
  • Weight: 700 kg,
 • M4 110
  • W1: 96 cm.
  • W2 110 cm.
  • Weight: 814 kg.
 • M4 128
  • W1: 114 cm.
  • W2: 128 cm.
  • Weight: 924 kg.
 • M4 150
  • W1: 136 cm.
  • W2: 150 cm.
  • Weight: 1060 kg.
Τεχνικές προδιαγραφές
M3 M4 TECH SPECS