Ξεχάστε τα φουγάρα, ξεχάστε το κουβάλημα ξύλων, ξεχάστε και την μόνιμη εγκατάσταση.....Σήμερα με ένα από τα "πράσινα " τζάκια που καίνε Βιο-Αιθανόλη, μπορείτε να σχεδιάσετε τον δικό σας χώρο άμεσα, οικονομικά και οικολογικά.

Βιοαιθανόλη: Εναλλακτικά Προϊόντα