Προιοντα Υποδομης/Οδοποιίας

Προιοντα Υποδομης/Οδοποιίας

Προιοντα Υποδομης/Οδοποιίας

Αποτελεσματική λύση για αποστράγγιση όμβριων υδάτων, κατάλληλα για έργα οδοποιίας, πλατείες, και για εφαρμογές όπου απαιτούνται αυξημένες αντοχές και χαμηλή συντήρηση.

Κανάλι αποστράγγισης
Κανάλι αποστράγγισης

Αποτελεσματική λύση για αποστράγγιση όμβριων υδάτων, κατάλληλο για έργα οδοποιίας, πλατείες, και για εφαρμογές όπου απαιτούνται αυξημένες αντοχές και χαμηλή συντήρηση.

Περισσότερα...