Φεγγίτες & Παράθυρα Εξόδου

Φεγγίτες & Παράθυρα Εξόδου

Φεγγίτες & Παράθυρα Εξόδου

Για Εξαερισμό Αλλά Έξοδο Και Πρόσβαση Σε Ώρα Ανάγκης

Οι φεγγίτες και τα τα παράθυρα εξόδου προσφέρονται για οροφές μη κατοικήσιμες όπου απλά κάποιος χρειάζεται πρόσβαση στην οροφή του, για εξαερισμό και φωτισμό της οροφής.