Φωταγωγοί - Square

Φωταγωγοί - Square

Φωταγωγοί - Square

  • 16τεμ/m2
  • 4τεμ/m
  • 6.2Kg/τεμ
  • 112τεμ/pallet
  • 794.4Kg/pallet

Χρωματισμοί: Άσπρο, Γκρίζο, Κρεμ, Ανθρακί