Καμινάδες

Έτοιμες καμινάδες από τσιμέντο

Η ΔΑΛΙΚΟ διαθέτει έτοιμες καμινάδες από τσιμέντο για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του φουγάρου στην οροφή της οικίας. 

Με το τελείωμα της καμινάδας στο ανάλογο ύψος που απαιτούν οι προδιαγραφές της εστίας που θα τοποθετήσετε, προσφέρεται επίσης ανάλογο καπέλο (αποτελούμενο από 4 ξεχωριστά κομμάτια τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο).