Σπαστά τσιμεντομπλόκς

Σπαστά τσιμεντομπλόκς

Σπαστά τσιμεντομπλόκς

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

γκρίζο, άσπρο, τόχνη, καφέ

Σπαστά τσιμεντομπλόκς

Τσιμεντόλιθοι που μοιάζουν με φυσική πέτρα

Το σπαστό τσιμεντομπλόκ είναι μία παραλλαγή του Fair Face.

Εδώ η λεία επιφάνεια αντικαθίσταται με ανώμαλη επιφάνεια που κάνει το μπλοκ να μοιάζει με φυσική πέτρα.

Responsive image
Σπαστά (Split)

Η μπροστινή πλευρά είναι σπαστή και οι άλλες τρεις fare face.

Διαστάσεις: 10 X 20 X 39 εκ.

Responsive image
Σπαστά (Split)

Σπαστό και στις δύο πλευρές

Διαστάσεις: 15 X 20 X 39 εκ.

Responsive image
Σπαστά (Split)

Η μπροστινή πλευρά είναι σπαστή

Διαστάσεις: 20 X 20 X 39 εκ.

Responsive image
Σπλίτ για επένδυση
Διαστάσεις: 5 X 20 X 39 εκ.