Τσιμεντομπλόκ

Τσιμεντομπλόκ

Ποιότητα, Αισθητική , Χρώμα Και Ανθεκτικότητα

Η ΔΑΛΙΚΟ πρωτοπορεί στην κατασκευή τσιμεντομπλόκς εδώ και περισσότερο από τριάντα χρόνια. Τα τσιμεντομπλόκς προσφέρονται για την απλή ανέγερση τοίχων περίφραξης μέχρι και την ανέγερση τοιχοποιίας σπιτιού ή εργοστασίων μετά από σωστή μελέτη από αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς.