Προκατασκευασμένο Κανάλι Αποστράγγισης ΔΑΛΙΚΟ τύπου Σχισμής (Slot)

Προκατασκευασμένο Κανάλι Αποστράγγισης ΔΑΛΙΚΟ τύπου Σχισμής (Slot)

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι:
  • Σχεδιασμένα σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1433BS EN 1433 BS EN 1433 BS EN 1433BS EN 1433 BS EN 1433 , Class: Class: C250, D400C250, D400 C250, D400 C250, D400C250, D400 C250, D400
  • Σκυρόδεμα C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 ενισχυμένο με ίνες
  • Παραγωγή και ελεγχος στα εργοστάσια της ΔΑΛΙΚΟ: ψηλή και συνεπής ποιότητα προιόντος
  • Ταχύτητα και ευκολία στην τοποθέτηση με ελάχιστο προσωπικό, ακόμα και ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες του έργου
  • Χωρίς ανάγκη για μεταλλικές σχάρες, μετατροπές κατά την εγκατάσταση, ή δοκιμές σκυροδέματος
  • Ενώσεις τύπου socket & spigot για αυξημένη στεγανοποίηση
  • Βάρος: 420kg

Προκατασκευασμένο Κανάλι Αποστράγγισης ΔΑΛΙΚΟ τύπου Σχισμής (Slot)

Τα προκατασκευασμένα κανάλια αποστράγγισης ΔΑΛΙΚΟ προσφέρονται ως ιδανική λύση απορροής όμβριων υδάτων σε πολλές περιπτώσεις όπως αυτοκινητόδρομοι, αστικές οδοί, πλατείες, πεζόδρομοι, εργοστάσια κ.α. όπου υπάρχει ανάγκη για κανάλια αυξημένης δομικής δύναμης λόγω ψηλών φορτίων, χωρίς όμως να θυσιάζεται η αισθητική.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠