Απλοί τσιμεντοσωλήνες ενός μέτρου με εσωτερική διάμετρο από 400mm έως 1500mm.

Τσιμεντοσωλήνες Απλές (OGEE PIPES)
Τσιμεντοσωλήνες Απλές

Απλοί τσιμεντοσωλήνες ενός μέτρου με εσωτερική διάμετρο από 400mm έως 1500mm. Aπό σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας, πάντα σύμφωνα με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.

Περισσότερα...

Τσιμεντοσωλήνες CYN EN 1916 CLASS 120
Τσιμεντοσωλήνες CYN EN 1916

Τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με το πρότυπο CYSEN 1916:2002 από άοπλο, ινοπλισμένο και οπλισμένο σκυρόδεμα.

Περισσότερα...