Τσιμεντοσωλήνες Απλές (OGEE PIPES)

Τσιμεντοσωλήνες Απλές (OGEE PIPES)

Τσιμεντοσωλήνες Απλές (OGEE PIPES)

Τσιμεντοσωλήνες Απλές (OGEE PIPES)

Τσιμεντοσωλήνες Απλές

Aπό σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας

Απλοί τσιμεντοσωλήνες ενός μέτρου με εσωτερική διάμετρο από 400mm έως 1500mm.

Όλοι οι τσιμεντοσωλήνες που παράγει η εταιρεία μας κατασκευάζονται από σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας, πάντα σύμφωνα με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Συνοδεύονται από δηλώσεις επίδοσης και πιστοποιητικά CE.